Tarieven 2023

Hieronder een overzicht van alle behandelingen en de huidige tarieven.

U kunt ook de tarievenlijst hier downloaden als PDF
 
Consultatie en Diagnostiek (C)
A. Diagnostisch onderzoek
C001 Consult t.b.v. intake 50,54
C002 Consult voor een periodieke controle 25,27
C003 Consult, niet zijnde periodieke controle 25,27
C010 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen 25,27
C011 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan 119,69
C012 Uitgebreid onderzoek t.b.v. integrale behandeling 119,69
C013 Studiemodellen 33,25
C014 Pocketregistratie 39,90
C015 Parodontiumregistratie 79,79
       
C020 Mondzorg aan huis 19,95

(Wanneer er wordt besloten om welke reden dan ook, dat er verder wordt gegaan met het Parodontale Preventieve traject i.p.v. het Parodontale traject dan kunnen de codes C014 en C015 worden gehanteerd. Hierna is het mogelijk om de M-codes te declareren. Men volgt dan het Preventieve Traject. Ook wanneer men wel het Parodontale traject volgt en besluit om er niet verder mee te gaan kunnen de C014 en C015 gehanteerd worden.)


Preventieve Mondzorg (M)
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten) 14,91
M02 Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten) 14,91
M03 Gebitsreiniging (per 5 minuten) 14,91
M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement 29,92
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament 6,65
M32 * Eenvoudig bacteriologisch onderzoek 19,95
M40 Flouridebehandeling 16,62
M61 * Mondbeschermer 29,92
       
* Dit betekent dat bij deze prestatie nog afzonderlijk techniekkosten in rekening kunnen worden gebracht.

Verdoving (A)
A15 Oppervlakte verdoving 8,64
A10 Infiltratie- en/of geleidingsverdoving 16,62

Vullingen (V)
V30 Sealen eerste element 29,92
V35 Sealen ieder volgende element in dezelfde zitting 16,62
V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen 6,65Tandvleesbehandelingen (T) (=Parodontologie)
A. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen:
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus 192,83
T021 Grondig reinigen wortel per element, complex 35,91
T022 Grondig reinigen wortel per element, standaard 26,60
T032 Herbeoordeling met parodontiumstatus na initiële behandeling 119,69
T033 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling 73,14
T042 Consult parodontale nazorg 101,07
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg 134,32
T044 Complex consult parodontale nazorg 178,87
B. Diversen:
T161 * Bacteriologisch onderzoek t.b.v. tandvleesbehandeling 46,55
T162 Behandeling tandvleesabces 89,77
T163 * Toepassing lokaal medicament 71,81
T165 Uitgebreide voedingsanalyse 66,49

Uurtarieven (U)
U25 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten 15,14
U35 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten 17,47
U05 * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten 17,47
C90 Niet nagekomen afspraak, per uur: eerste keer 0,00
C90 Niet nagekomen afspraak, per uur: tweede keer 31,80
C90 Niet nagekomen afspraak, per uur: derde en volgende keren 63,60

* Dit betekent dat bij deze prestatie nog afzonderlijk techniekkosten in rekening kunnen worden gebracht.

Diversen
  Tandkristal à €  € 26,50
  Magic White cosmetisch bleken à € € 109,20

NB - dit is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2023. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.Voor de volledige tariefbeschikking verwijzen wij naar de website van de NZa, www.nza.nl , dan wel naar de website van de NVM www.mondhygienisten.nl


U als patiënt staat centraal in mijn praktijk, er zal altijd volledig de tijd voor ú worden genomen. Kwaliteit en klantvriendelijkheid zijn hierbij belangrijke begrippen. Jong en/of oud, u bent van harte welkom in mijn praktijk!
 

Vragen over een behandeling of de tarieven? Neem gerust contact met ons op.https://www.nza.nl/zorgsectoren/mondzorg
https://www.mondhygienisten.nl/vergoedingen-vanuit-de-zorgverzekering/